Ik mag er zijn, want ik doe ertoe! Hoe word ik weerbaarder?

De jongere van vandaag heeft het er maar druk mee: al die zaken die zijn aandacht opeisen. Vrienden, nieuwtjes, spelletjes, je kunt er aardig je tijd mee vullen. Maar de jongere houdt zich ook bezig met het managen van zijn zelfbeeld en van de verwachtingen die anderen van hem hebben. En ondertussen wordt van hem ook nog eens verwacht dat hij z’n best doet op school.

In de kakofonie van geluiden en invloeden wordt van jongeren verwacht dat ze op een gezonde manier opgroeien in de richting van volwassenheid. Maar hoe leren zij om gezonde keuzes te maken? En wat is daar allemaal voor nodig? Welke factoren dragen eraan bij dat jongeren hun (psychische en sociale) weerbaarheid vergroten, zodat zij het leven op een goede, gezonde wijze aankunnen?

Iedereen is weleens boos. Sommige jongeren zijn echter zo vaak boos of zelfs agressief dat ze zichzelf of hun omgeving hiermee schade berokkenen. Dan is het verstandig om iets met je boosheid te doen.

Wat houden WAY-trainingen in?

Onze trainingen richten zich specifiek op de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die nodig zijn om jongeren gericht en veilig te laten reageren. Het de-escaleren staat centraal in al onze trainingen.

Onze WAY trainingen:

Fysieke en Mentale Weerbaarheidstraining voor jongeren

Weerbaarheid betekent dat je jezelf tegen negatieve invloeden van buiten af weet te weren, verbaal en fysiek. Fysiek weerbaar houdt in dat wanneer je aangevallen wordt, je niet verlamt maar actie onderneemt. Soms is het verstandig rustig weg te lopen, soms om weg te rennen en soms om jezelf te verdedigen. Verbaal weerbaar zijn betekent dat je weet wat je moet zeggen wanneer iemand iets tegen je zegt wat je niet wil. Weerbaar houdt ook in dat je na langdurig zeuren nog steeds je standpunt weet vast te houden.

Agressie- en conflicthantering

Tegenstrijdige en botsende belangen of een verschil van mening kunnen leiden tot een conflict: het verschil tussen de partijen wordt als onoverkomelijk ervaren. Er ontstaat een spanningsveld, een strijd en soms ruzie. De meeste jongeren voelen zich niet prettig in conflictsituaties. Maar conflicten zijn niet alleen maar negatief. Zij kunnen ook leiden tot nieuwe inzichten of een verandering die uiteindelijk heel goed blijkt te zijn.

Doelstelling van de weerbaarheids- en agressie- en conflicthantering trainingen

De doelstelling van de trainingen is het verminderen van probleemgedrag (verbale en/of fysieke agressie) en het aanleren van nieuw, passend gedrag.

De trainingen bestaan uit vier onderdelen:

Boosheidscontrole

Hoe beheers ik mijn boosheid? Bij dit onderdeel leer je om je boosheid beter onder controle te houden (o.a. oplopen van frustraties en emoties leren herkennen, interne- en externe triggers herkennen) en andere manieren te vinden om je doel te bereiken.

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden helpen je om op een andere manier je doel te bereiken. Het gaat dan over alles wat te maken heeft met omgaan met andere mensen. Zo leer je bijvoorbeeld je beklag te doen, iets te bespreken, om te gaan met een beschuldiging of je gevoelens te uiten.

Moreel redeneren

Wat maakt dat sommige mensen soms verkeerde beslissingen maken? Wat hoort wel/niet (normbesef)? Bij dit onderdeel ga je met elkaar in discussie over verschillende sociale probleemsituaties (morele dilemma’s) en bespreek je mogelijke oplossingen en achterliggende redeneringen.

Fysieke weerbaarheid

Wanneer preventief en de-escalerend handelen bij agressie niet (meer) mogelijk is, kan fysiek ingrijpen nodig zijn. Dan is het belangrijk om dit gecontroleerd, veilig en met de juiste technieken te doen.

Trainers

Alle trainers van WAY Training zijn specialistenen en hebben naast hun theoretische bagage, ook een flinke dosis praktijkervaring. Zij zijn goed opgeleid, getraind en zijn ook op verschillende werkvelden actief.

Voor wie?

De trainingen van WAY zijn bedoeld voor jongeren die in hun dagelijksleven met allerlei vormen van gebrek aan weerbaarheid en agressie in aanraking kunnen komen. Onze Fysieke en Mentale trainingen zorgen ervoor dat ze weer op een zelfbewuste en verantwoorde wijze in de maatschappij kunnen meedraaien. Ik mag er zijn, want ik doe ertoe!